Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Klauzula pewności prawa: Czy podatnicy będą mogli powołać się na tę klauzulę w sporach z organami podatkowymi?

25-07-2016

W pakiecie projektów ustaw z dnia 1 lipca 2016 roku można znaleźć propozycję zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wprowadzeniu art. 9c w brzmieniu:

„W przypadku zmiany przez organ administracji publicznej, państwową jednostkę organizacyjną lub organ kontroli zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy, przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do:

1) ugruntowanej praktyki organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli;

2) wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli.”

Ugruntowana praktyka ma się odnosić do stanowisk zawartych w szczególności w pisemnych stanowiskach różnych organów, ich prawomocnych rozstrzygnięciach, interpretacjach czy zaleceniach.

Proponowany projekt powyższego artykułu wywołał spór, czy dotyczyć on będzie rozliczeń podatkowych. Zmiana taka w u.s.d.g. nie reguluje bezpośrednio zasad wydawania interpretacji podatkowych (reguluje je ordynacja podatkowa). Autor projektu – minister rozwoju – na konferencji prasowej zapewniał, że nowe przepisy będą dotyczyć także organów podatkowych. Dodał również, że projekt został skonsultowany z Ministerstwem Finansów. Natomiast z wypowiedzi prasowych Ministra Finansów wynika, iż zaproponowane zmiany nie będą dotyczyć podatków.

 

Czytaj dalej w materiele źródłowym.

 

Autorzy artykułu: Katarzyna Bartniak, Anita Olbrych