Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Klauzula przeciw optymalizacji może zadziałać wstecz

09-05-2016
Podczas prac podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego wprowadzono poprawki w ustawie zmieniającej ordynację podatkową oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyły tzw. klauzuli obejścia prawa.