Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Klauzula przeciw optymalizacji może zadziałać wstecz

09-05-2016

Podczas prac podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego wprowadzono poprawki w ustawie zmieniającej ordynację podatkową oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyły tzw. klauzuli obejścia prawa.

Podczas prac podkomisji zmieniono brzmienie przepisów przejściowych określające moment od kiedy zmiany wprowadzone przez ustawę zmieniającą będą stosowane. W pierwotnej wersji nowe brzmienie klauzuli miało obowiązywać do „czynności dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy” a po poprawkach przepisy ustawy zmieniającej będą miały mieć zastosowanie do „korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”. Zmienione przepisy przejściowe mogą skutkować działaniem przepisów wstecz. Takie brzmienie przepisu przejściowego może dać organom podatkowym możliwość kwestionowania optymalizacji podatkowych które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie zmian przepisów.

Wątpliwość budzi również relacja powyższego przepisu do przepisu o braku ochrony wynikającej z wydanej interpretacji indywidualnej w sytuacji, gdy interpretacja taka wydana zostanie po dniu wejścia w życie klauzuli. Powstaje bowiem pytanie, czy podatnik będzie miał zapewnioną ochronę wynikającą z interpretacji wydanej przed dniem wejścia w życie klauzuli, mimo to iż potencjalna korzyść podatkowa uzyskana zostanie już po dniu wejścia w życie klauzuli.

Kolejną wątpliwość budzi uzależnienie stosowania przepisów od trudnego w praktyce do określenia momentu powstania korzyści podatkowej. W przyszłym tygodniu Sejm rozpatrzy sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, która zgodziła się na poprawki podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.