Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania już w Sejmie

29-03-2016

Rząd przyjął projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która zawiera klauzulę mającą przeciwdziałać unikaniu opodatkowania.

W ostatnich dniach rząd przyjął projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzić ma klauzulę mającą przeciwdziałać sztucznym konstrukcjom prawnym niemającym uzasadnienia gospodarczego. Klauzula przewiduje dosyć szerokie rozumienie tzw. sztucznych transakcji, pod klauzulę będą wpadać wszystkie czynności dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Z analizy nowelizacji wynika, że pod klauzulę będą wpadać struktury, w których w szczególności w sposób nieuzasadniony ekonomicznie dzielone są operacje, angażowane i tworzone są dodatkowe podmioty, czy mimo podjęcia dodatkowych działań efektem struktury jest osiągnięcie od strony biznesowej stanu faktycznego identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem tych czynności. W praktyce jednak ze względu na to, że klauzula ma bardzo szeroki charakter, to czy dana struktura wpada pod klauzulę będzie ustalane w postępowaniu dowodowym.

Klauzula nie będzie miała zastosowania jeżeli korzyść podatkowa nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100.000 zł. Rząd wskazuję jednak, że nadal będzie możliwa optymalizacja podatkowa na duże kwoty, o ile będzie dotyczyć rzeczywistych działań gospodarczych.

W odniesieniu do indywidualnych interpretacji otrzymanych przed dniem wejścia w życie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania podatnik będzie miał zapewnioną ochronę taką jak obecnie. Na ten moment jednak z przepisów wynika, że jeśli interpretacja indywidualna nie zostanie wydana przed dniem wejścia w życie klauzuli to podatnik nie będzie mu gwarantować ochrony.

Nowelizacja przewiduje wejście w życie w 30 dni od ogłoszenia.
Co ciekawe podobną klauzulę chce wprowadzić również Komisja Europejska. Miałaby obowiązywać na terenie wszystkich krajów Unii. Dzięki niej fiskus miałby prawo zignorować każde porozumienie, którego jedynym celem byłoby uzyskanie korzyści podatkowej.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.