Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kolejne rozstrzygnięcie dla grup kapitałowych: Darmowe logo to przychód

26-03-2018

Sprawa dotyczyła Spółki, która zajmuje się produkcją materiałów skóropodobnych. Spółka  jest podmiotem należącym do międzynarodowej Grupy Kapitałowej (dalej: „GK”), posiadającej zastrzeżony znak towarowy. Spółka na dokumentach firmowych czy też na terenie swojej siedziby umieszcza logo Grupy. Logo stosują wszystkie podmioty wchodzących w skład GK na całym świecie. Jego umieszczenie jest wyrazem przynależności danego podmiotu do GK.

Stosowanie logo Grupy nie rodzi u Spółki konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat, nie występuje także żadne świadczenie wzajemne. Używanie znaku towarowego wynika z wymogu narzuconego przez jednostkę dominującą, w celu oznaczenia wszystkich spółek na całym świecie, które wchodzą w skład Grupy.

Spółka poddał pod rozpatrzenie organu podatkowego powstanie po jej stronie ewentualnego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem Spółki wykorzystywanie loga nie jest dla niej przychodem, ponieważ taki obowiązek narzuciła Centrala, co przyczynić się ma do  oznaczenia na całym świecie spółek, które wchodzą w skład Grupy.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Wskazał iż prawo do korzystania z renomowanego znaku towarowego bez żadnej opłaty stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu. Korzystanie z rozpoznawalnego i renomowanego znaku towarowego, przynosi przedsiębiorcy pozytywne skutki, a w dłuższej perspektywie pozwoli spółce zwiększyć udział w rynku.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zajmuje się produkcją materiałów skóropodobnych. Spółka  jest podmiotem należącym do międzynarodowej Grupy Kapitałowej (dalej: „GK”), posiadającej zastrzeżony znak towarowy. Spółka na dokumentach firmowych czy też na terenie swojej siedziby umieszcza logo Grupy. Logo stosują wszystkie podmioty wchodzących w skład GK na całym świecie. Jego umieszczenie jest wyrazem przynależności danego podmiotu do GK.

Stosowanie logo Grupy nie rodzi u Spółki konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat, nie występuje także żadne świadczenie wzajemne. Używanie znaku towarowego wynika z wymogu narzuconego przez jednostkę dominującą, w celu oznaczenia wszystkich spółek na całym świecie, które wchodzą w skład Grupy.

Spółka poddał pod rozpatrzenie organu podatkowego powstanie po jej stronie ewentualnego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem Spółki wykorzystywanie loga nie jest dla niej przychodem, ponieważ taki obowiązek narzuciła Centrala, co przyczynić się ma do  oznaczenia na całym świecie spółek, które wchodzą w skład Grupy.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Wskazał iż prawo do korzystania z renomowanego znaku towarowego bez żadnej opłaty stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu. Korzystanie z rozpoznawalnego i renomowanego znaku towarowego, przynosi przedsiębiorcy pozytywne skutki, a w dłuższej perspektywie pozwoli spółce zwiększyć udział w rynku.

Źródło:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.440.2017.2.PH.

Artykuł na Gazeta Prawna online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska