Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Komplikacje przy rozliczaniu spotkań integracyjnych

22-09-2015

Nowa interpretacja przepisów Izby Skarbowej w sprawie rozliczania kosztów spotkań pracowniczych.

Izba Skarbowa w Katowicach uznała, iż w związku organizacją spotkań integracyjnych, wyłącznie wydatki ponoszone na rzecz pracowników i ich rodzin mogą być zaliczane do kosztów.
Sprawa dotyczyła spółki cyklicznie organizującej pikniki dla swoich pracowników, na których prawo do uczestnictwa mieli zarówno członkowie rodziny pracownika jak i osoby spoza niej. We wniosku zadano pytanie o zakres i kryteria, które pozwalają uwzględnić poniesione nakłady na poczet kosztów uzyskania przychodów.
W odpowiedzi fiskus podkreślając motywujący charakter owych spotkań, równocześnie wskazał, że udział osób nienależących do rodziny pracownika nie ma żadnego związku z osiąganym przychodem. Powoduje to konieczność odrębnego rozliczania tego typu wydatków lub ograniczenie kręgu osób towarzyszących.

Źródło:
Rzeczpospolita z 11 września 2015 r., s. C4
Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 28 sierpnia 2015o sygnaturze IBPB-1-3/4510-129/15/AW