Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Korekta faktur na jasnych zasadach

22-09-2015

1 stycznia 2016 r. ma wejść w życie ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Problem z rozliczaniem faktur korygujących od podatku dochodowego rozwiązany. Od przyszłego roku ma wejść w życie nowelizacja przepisów dot. CIT i PIT.

Do tej pory stanowisko fiskusa i większości sądów administracyjnych było niekorzystne dla podmiotów dokonujących korekt. Utrzymywano, iż bez względu na powód sporządzenia faktury korygującej - trzeba ją ująć w księgach w dacie wystawienia faktury pierwotnej. Organy utrzymywały bowiem, iż faktura korygująca nie stanowi odrębnego zdarzenia gospodarczego.
W projekcie nowelizacji moment ujęcia faktury zarówno po stronie przychodów jak i kosztów podatkowych jest uzależniony od źródła korekty. Jeśli faktura pierwotna została wystawiona pod wpływem błędu - konieczne staje się rozliczenie jej wstecz. Natomiast, gdy faktura pierwotna w momencie sporządzenia odzwierciedlała stan faktyczny, a faktura korygująca została wystawiona wskutek zdarzeń późniejszych tj. obniżka ceny, udzielenie rabatu- fakturę korygującą należy wystawić na bieżąco.

Źródło :
portal www.podatki.biz artykuł z dnia 15 września 2015 r. „Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT. Zmiana przepisów”