Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Korekta faktur na jasnych zasadach

22-09-2015
1 stycznia 2016 r. ma wejść w życie ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.