Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Korekta faktury

13-03-2018
Po okresie przedawnienia podatnik nie wystawi faktury korygującej