Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorca z otrzymania od członka rodziny w darowiźnie znaku towarowego

15-12-2015

Minister Finansów podtrzymuje korzystne stanowisko w zakresie możliwości amortyzacji znaku towarowego otrzymanego w formie darowizny od członka rodziny

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości przekazania w darowiźnie znaku towarowego członkom rodziny. Transakcja taka daje możliwość optymalizacji podatkowej. Interpretacje wydawane przez Ministra Finansów potwierdzają, że darowizna taka zwolniona jest z podatków od spadków i darowizn zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy. Ponadto interpretacje potwierdzają również, że przy takiej darowiźnie podatnicy mogą skorzystać ze zwolniona z podatku PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 125 ustawy.

Przedsiębiorcy często występują o wydanie interpretacji indywidualnych żeby zapytać czy mają oni prawo do amortyzacji otrzymanego w darowiźnie znaku towarowego. Prawo do amortyzacji mają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte przez przedsiębiorcę. Interpretacje wydawane przez Ministra Finansów potwierdzają, że amortyzacja taka jest możliwa a wartość początkową można ustalić na poziomie wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę. Dla ustalenia wartości początkowej nie ma znaczenia czy wartość ta będzie wyższa czy niższa niż poniesione przez podatnika koszty związane z jego wytworzeniem. Możliwość amortyzacji znaku towarowego po przekazaniu go w darowiźnie daje dodatkową korzyść przedsiębiorcom w postac1i kosztu podatkowego.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 10 grudnia 2015 roku, strona C4
Interpretacja indywidualna z dnia 27 listopada 2015 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygnaturze IBPB-2-1/4515-135/15/MK
Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2015 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygnaturze IBPB-1-1/4511-28/15/SK
Interpretacja indywidualna z dnia 6 maja 2015 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygnaturze ILPB1/415-201/14-4/AP