Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorca z otrzymania od członka rodziny w darowiźnie znaku towarowego

15-12-2015
Minister Finansów podtrzymuje korzystne stanowisko w zakresie możliwości amortyzacji znaku towarowego otrzymanego w formie darowizny od członka rodziny