Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Korzystna dla biur podróży interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów

26-12-2015

Minister Finansów wydał interpretację ogólną zgodnie, z którą biura podróży będą mogły kompensować dodatnią oraz ujemną marżę, jaką osiągną ze świadczonych przez siebie usług.

Podstawą opodatkowywania podatkiem VAT w biurach podróży jest wartość marży pomniejszona o podatek VAT naliczony. Marża jest to różnica pomiędzy przychodami osiąganymi na danej usłudze a bezpośrednio z nią związanymi kosztami. Biura podróży nie zawsze osiągały zyski ze wszystkich oferowanych przez siebie usług. Dlatego czasami marża ta bywa ujemna. Do tej pory organy podatkowe nie pozwalały biurom podróży na łączenie dodatnich marż z ujemnymi marżami osiąganymi na różnych usługach świadczonych przez biuro podróży. Biura podróży musiały obliczać wartość należnego podatku VAT tylko od marż dodatnich. Takie podejście fiskusa było krytykowane przez przedsiębiorców. W wydanej ogólnej interpretacji Minister Finansów wskazał, iż przedsiębiorcy prowadzący biura podróży poprzez kompensowanie marż dodatnich oraz ujemnych będą miały możliwość płacenia niższego podatków z tytułu VAT.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 3 grudnia 2015 rok, strona C4
Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT2.8101.3.2015.EPT.403 z dnia 30 listopada 2015 roku