Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Korzystne interpretacje fiskusa dotyczące rozliczania zysków powiązanych zagranicznych spółek

31-03-2015

Wprowadzone 1 stycznia 2015 roku przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) poruszyły wiele polskich firm inwestujących za granicą. Celem wprowadzonych zmian w ustawie o CIT było m.in. przeciwdziałanie przenoszeniu do krajów o preferencyjnych systemach podatkowych aktywów generujących przychody pasywne tj. dochody z dywidend, odsetek itp. Nowe przepisy zwiększają podlegające opodatkowaniu w Polsce dochody dodatkowo o te, które osiągnęła powiązana zagraniczna spółka.

Warunkiem, aby uznać daną spółkę za CFC jest spełnienie jednego z wskazanych warunków. Po pierwsze, siedziba lub zarząd takiego podmiotu musi znajdować się w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, bądź w kraju, z którym Polska lub UE nie zawarła umowy o przekazywaniu informacji podatkowych. Po drugie generowany przychód musi być opodatkowany stawką niższą niż 14,25%, zwolniony bądź wyłączony z opodatkowania. Na szczęście dla polskich firm nie każda inwestycja zagraniczna pociąga za sobą konieczność zapłaty kolejnego podatku. Świadczą o tym korzystne interpretacje organów.

Dla przykładu, polska firma wykupiła 100% udziałów szwedzkiej firmy. Celem wykupionej szwedzkiej spółki jest pozyskiwanie finansowania poprzez m.in. udzielanie pożyczek. Spółka ta 3 lata temu wypuściła do obiegu euroobligacje, które notowane były na giełdzie w Luksemburgu. Zgodnie z profilem swojej działalności przeznaczyła je na pożyczkę dla polskiej firmy, osiągając przychody z odsetek. Dla skarbówki firma szwedzka nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną, ponieważ dochody z odsetek były opodatkowane w Szwecji 22 % podatkiem. Taka interpretacja organu sprawia, że Polska firma co prawda powinna uwzględnić spółkę szwedzką w rejestrze spółek zagranicznych, jednak nie musi prowadzić ewidencji, aby wyliczyć dochód szwedzkiej firmy oraz nie musi płacić dodatkowego podatku. Interpretacja ta pokazuje jak może działać zagraniczna spółka finansująca. Dzięki niskiej marży wymaganej dla spółek szwedzkich znajdujących się w strukturach finansujących, odpowiednio wysoka stawka podatku szwedzkiego spełniająca warunki o CFC nie musi oznaczać konieczności zapłaty wysokiego podatku od odsetek. Tym samym nie zwiększając znacząco kosztów takiego sposobu finansowania.

Kolejna interpretacja Izby Skarbowej dotyczyła polskiej spółki posiadającej oddział w Pakistanie. Poprzez ten oddział Polska spółka prowadziła prace wydobywcze oraz poszukiwawcze. W tym przypadku również nie wskazano konieczności zapłaty podatku od zagranicznej spółki kontrolowanej, ponieważ stawka podatku w Pakistanie wynosi 40%.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015r., nr. IPPB5/423-1082/14-2/AM
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2015r., nr. IPPB5/423-1079/14-2/AM

Źródło: Rzeczpospolita 20.03.2015r., str. C4.; http://cfc.taxand.pl/cfc-a-szwedzka-spolka-finansujaca/