Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kosztami w uldze B+R tylko wydatki związane z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę

18-01-2017

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła Spółka prowadząca działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (zgodnie z PKD 72.19). Na zlecenie firm zewnętrznych Spółka zamierza prowadzić prace badawczo-rozwojowe (B+R), które będą stanowić podstawę do tworzenia dla tych podmiotów innowacyjnych technologii. Prace te będą obejmowały zarówno badania stosowane jak i badania przemysłowe. W związku z realizacją powyższych zleceń Spółka zatrudni pracowników – wykonawców prac badawczo-rozwojowych.

Stąd, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie mogła zakwalifikować do kosztów z tytułu badań i rozwoju (B+R) wydatki poniesione z własnych środków na wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R w oparciu o umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.

W ocenie Spółki, wydatki związane z powyższymi rodzajami umów, będzie ona mogła zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, na potrzeby tzw. „ulgi badawczo-rozwojowej”.

Organ podatkowy podkreślił, że zgodnie z art. 18d ust. 2 ustawy o CIT, kosztami kwalifikowanymi są należności z tytułów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, tj. z tytułu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy czy spółdzielczego stosunku pracy, a także składki ubezpieczeniowe, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych celem realizacji działalności B+R. Zatem, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć jedynie te wydatki, które wiążą się z pracownikami, wobec których stosuje się przepisy prawa pracy. Z uwagi na fakt, że należności wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych nie zostały uwzględnione w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, zaś przychody osiągane z ich tytułu zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ust. 8 lit. a ustawy o PIT), tym samym wydatki związane z zatrudnieniem osób fizycznych w oparciu o umowy o dziełu lub zlecenie nie będą zaliczanie do kosztów kwalifikowanych w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.845.2016.2.KP,

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki