Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Koszty B+R odliczane w wysokości wynikającej z ksiąg rachunkowych

15-02-2017
Spółka korzystająca z ulgi B+R jest uprawniona dokonać odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości określonej według przyjętej ewidencji rachunkowej.