Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Koszty podatkowy i rachunkowy nie idą w parze

14-04-2015
W styczniowym Przeglądzie Prasy Podatkowej - nr 24 , opisywaliśmy wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2014r. (sygn. akt. II FSK 2924/12), w którym odmiennej od dotychczasowej linii orzeczniczej stwierdzono iż zaksięgowanie [...]