Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Limit kosztów na usługi materialne nie dotyczy usług księgowych i IT

27-04-2018

Zgodnie z treścią nowego art. 15e ustawy o CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki m.in. na usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Wprowadzone ograniczenie odnosi się wyłącznie do usług nabywanych od  podmiotów powiązanych lub spółek z tzw. rajów podatkowych.

Użyte w art. 15e ustawy o CIT sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze” budzi wiele wątpliwości i prowadzi do wielu problemów interpretacyjnych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażane w kolejnych interpretacjach indywidualnych na szczęście jest korzystne dla podatników. Organ interpretacyjny uznał, że pojęcia "usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze" użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie obejmują usług IT (we wniosku o wydanie interpretacji Spółka wskazała m.in. na usługę wsparcia dotyczącego systemów SAP, usługi administrowania systemami IT czy administrowanie infrastrukturą IT) czy usług księgowych (m.in. usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych czy usługi sporządzania listy płac).

Zgodnie z oceną Dyrektora KIS brak jest wątpliwości, że tego typu usługi nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Usługi IT, usługi księgowe nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami.

Bez znaczenia, zdaniem organu podatkowego, jest także fakt, że podmiot świadczący usługi na rzecz Wnioskodawcy jest podmiotem powiązanym względem nabywcy, gdyż niespełnienie przesłanki przedmiotowej wynikającej z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT powoduje brak zastosowania wspomnianego przepisu w sprawie.

Źródło:

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 5 marca 2018 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.357.2017.2.MJ,

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 20 lutego 2018 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.2.2018.1.AW

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska