Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Menadżer nie zawsze jest podatnikiem VAT

14-03-2017
NSA wskazał, iż aby Menadżer mógł wystawiać faktury VAT musi osobiście ponosić ryzyko ekonomiczne i odpowiedzialność wobec osób trzecich.