Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

MF nie może odmówić wydania interpretacji w kwestii prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

28-03-2017
W dniu 22 lutego 2017 r. NSA wydał orzeczenie, z którego wynika, iż organy podatkowe nie mogą odmówić wydania interpretacji w przypadku zapytania podatnika, czy stosowany przez niego model prowadzenia ewidencji przebiegu [...]