Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

MF o obowiązku ewidencjonowania usług rachunkowo-księgowych

28-04-2015

Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych.

Wątpliwości dotyczące stosowania kas wynikały z tego, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych (z wyłączeniem czynności notarialnych) i usług doradztwa podatkowego.

Zdaniem Ministra Finansów z katalogu czynności uznawanych za doradztwo podatkowe, w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, za czynności o charakterze doradczym powinny zostać uznane tylko czynności polegające na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami i tylko w stosunku do tych czynności istnieje obowiązek stosowania kas.

Natomiast, jak zauważył minister, czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych z istoty swej bliskie są działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, tym samym nie stanowią doradztwa, o którym mowa w ustawie o VAT, mimo że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym.

W związku z powyższym, w przypadku świadczenia wyłącznie usług rachunkowo-księgowych nie powstanie obowiązek ewidencjonowania.

Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia z 9 kwietnia 2015 r. (sygn. PT3.8101.2.2015.AEW.16).

Źródło: Vademecum Doradcy Podatkowego