Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

MF o obowiązku ewidencjonowania usług rachunkowo-księgowych

28-04-2015
Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji [...]