Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Minister Finansów przesuwa dla jednostek publicznych termin przesyłania danych w formacie JPK do 31 stycznia 2017 r.

29-08-2016

Nowelizacja ordynacji podatkowej, wprowadzająca obowiązek comiesięcznego przesyłania danych z ewidencji VAT w formacie JPK została opublikowana w Dzienniku Ustaw 14 czerwca 2016r. Kilka dni później, 20 czerwca Minister Finansów wydał interpretacje ogólną nr PK4.8012.55.2016 w której to potwierdził, iż również podmioty publiczne będą zobowiązane do przesyłania danych w JPK.

Wydana przez Ministra interpretacja wyraźnie zaskoczyła samorządy, które dostały jedynie 60 dni na przystosowanie swoich systemów finansowo – księgowych do wymagań JPK.

Było to zadanie niezwykle trudne, gdyż z jednej strony wymagało odpowiedniego przeszkolenia pracowników, a z drugiej poniesienia znacznych wydatków na dostosowanie oprogramowania do wymogów JPK. Wiązało się to ze zmianą budżetów samorządów, gdyż wspomniane koszty nie były przewidziane w ich rocznych planach finansowych. Takie modyfikacje wymagały znacznych nakładów czasu. W związku z tym do Ministerstwa Finansów napłynęło wiele zgłoszeń od jednostek publicznych dotyczących trudności w dostosowaniu się do wymagań wskazanych w nowelizacji.  W odpowiedzi Minister Finansów podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, w którym do 31 stycznia 2017 roku przesuwa dla jednostek publicznych termin przesyłania danych w formacie JPK. Powyższe rozporządzenie Minister podpisał 24 sierpnia bieżącego roku.

Źródło: Interpretacja ogólna nr PK4.8012.55.2016 Ministra finansów z dnia 20 czerwca 2016

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

 

Autor artykułu: Piotr Ryniewicz