Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Modernizacja a remont – koszty podatkowe

14-11-2017

Sprawa dotyczyła spółki, która w roku 2012 zleciła przeprowadzenia prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń znajdujących się w budynku administracyjnym na Laboratorium. Wartość przeprowadzonych prac opiewała na kwotę 1.130.500,00 zł. Kwotę 356.766,18 zł spółka zakwalifikowała jako koszt prac remontowych i zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia. Pozostała kwota rozpoznana została jako koszt modernizacji powiększający wartość początkową budynku, który spółka zamierzała rozliczać poprzez odpisy amortyzacyjne.

Organy podatkowe zakwestionował jednak taką kwalifikacją. Wskazały, iż wydatki poniesione w ramach jednej inwestycji nie mogą zostać podzielone. W związku z czym całość kosztu powinno się uznać za koszty ulepszenia środka trwałego i rozliczyć w czasie przy użyciu odpisów amortyzacyjnych.

Spółka nie zgodziła się z takim stanowiskiem wskazując, iż pracę modernizacyjne przeprowadzane były wraz z tymi remontowanymi. Argumentowała to uszkodzeniem budynku, co wiązało się z koniecznością jego remontu. Pomieszczenia były w tak złym stanie, iż nie mogły być użytkowane przez Spółkę ani dla celów biurowych ani laboratoryjnych.

Po stronie podatnika stanął najpierw WSA we Wrocławiu potwierdzając, iż możliwe jest podzielenie wydatków związanych z jedną inwestycją na remont i modernizacje. Odnosząc to do zaistniałego stanu faktycznego wskazał, iż za remont należy uznać wszystko, co służyło zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego budynku jak np. rozbiórka pokrycia dachowego z papy i ponowne położenie pokrycia przy użyciu papy zgrzewalnej, położenie tynków czy malowanie ścian. Z kolei za modernizacje należałoby uznać te prace, które były konieczne do przeistoczenia pomieszczeń w laboratorium.

Następnie stanowisko podatnika potwierdził również NSA, jednakże wskazał w przeciwieństwie do WSA, iż w zakresie określenie czy dane prace należy uznać za remont bądź ulepszenie należy kierować się szerszym kontekstem i nie należy robić to w sposób jednoaspektowy. Zdaniem Sądu . wymiana stolarki okiennej może być remontem gdy – okna była zniszczone, ale tak samo może stanowić modernizacje – gdy wymiana okien wiązała się z koniecznością spełnienia wymagań laboratoryjnych.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2704/15.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska