Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku świadczenia usług budowlanych

19-04-2016

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku świadczenia usług budowlanych
Kategoria: Tax | Autor: Wojciech Kosarzecki | Data: 2016-04-19
Słowa kluczowe: Interpretacja ogólne, moment powstania obowiązku podatkowego
Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której określił sposób moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Zgodnie z interpretacją za moment powstania obowiązku podatkowego nie można uznawać momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Mogłoby to opóźnić moment zapłaty podatku.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych momentem powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy umowa przewiduje płatność za całość inwestycji po jej zakończeniu jest moment zgłoszenia tego faktu nabywcy. Podobnie jest w przypadku, gdy inwestycja jest przekazywana cyklicznie a płatności również dotyczą poszczególnych cykli. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, usługę uznaje się za wykonaną w przypadku zrealizowania jej części, dla której określono zapłatę.

W przypadku, gdy umowa przewiduje świadczenie usługi budowlanej jako usługi ciągłej to za moment wykonania przyjmuje się upływ każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. Jeśli usługa jest świadczona w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, a w danym roku nie upływa termin płatności lub dokonania rozliczenia, to za moment wykonania usługi uznaje się upływ każdego roku podatkowego, aż do momentu zakończenia wykonywania usługi.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1.04.2016 o sygnaturze PT3.8 101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.