Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Moment powstawania obowiązku podatkowego w sytuacji zwalniania środków z rachunku powierniczego Dewelopera

27-04-2018
Zwolnienie przez bank środków z rachunku powierniczego i przerachowanie ich na spłatę kredytów Dewelopera tworzy obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.