Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Moment zaliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do kosztów uzyskania przychodów

12-09-2016
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu zalicza się do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów i zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszt z jej tytułu potrącany jest w dacie jego poniesienia.