Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych płatności regulowanych gotówką

23-05-2017
Organ skarbowy potwierdził możliwość zaliczenia zobowiązań wynikających z odrębnych zamówień, niepotwierdzonych jakąkolwiek umową z kontrahentem, regulowanych w formie gotówkowej, które jednostkowo nie przekraczają [...]