Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych płatności regulowanych gotówką

23-05-2017

Sprawa dotyczyła spółki, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa mięsa. W związku z prowadzoną działalnością, spółka dokonuje licznych zakupów towarów od producentów, które następnie odsprzedaje. W wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, gdy zakupy dokonywane są bez podstawy umownej, na zasadzie składania odrębnych zamówień. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności oraz towaru wymagającego szybkiej rotacji, zamówienia składane są nawet kilka razy dziennie. Model taki jak wskazała spółka nie wynika ze sztucznego podziału transakcji a ze specyfiki branży. W związku z wprowadzonym limitem dotyczącym płatności gotówkowych spółka zamierza regulować zobowiązania nie przekraczające jednorazowo 15 tys. złotych gotówką, nawet w przypadku, gdy ich wartość skumulowana przekracza ten próg.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym spółka zwróciła się z pytaniem czy w świetle art. 15 d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”) będzie miała prawo zaliczyć do kosztów podatkowych zobowiązania regulowane w formie gotówkowej, które nie przekraczają limitu jednostkowo, jednak przekraczają go narastająco.

Według wnioskodawcy każde jej zamówienie należy traktować jako odrębną umowę, do której zastosowanie ma limit 15 tys. zł. W związku z czym wartość przeprowadzanych przez spółkę transakcji nie powinna podlegać sumowaniu z poprzednimi i wpływać na możliwość zaliczenia wydatków w kosztach podatkowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem uznając jego stanowisko za prawidłowe.

 

Źródło:

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2017 r.  o sygn. 1462-IPPB6.4510.36.2017.2.AM

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Wojciech Kosarzecki