Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Można odliczyć VAT od niezarejestrowanego kontrahenta

27-03-2018
Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z prawidłowo wystawionych faktur otrzymanych od niezarejestrowanego kontrahenta, jeżeli doszło do wykonania usługi wykorzystanej do czynności opodatkowanych, podatek został [...]