Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia wątpliwości co do kosztów związanych ze spotkaniem biznesowym

01-03-2016

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził pozytywny dla podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwestii wyłączenia niektórych wydatków z kosztów reprezentacji i możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

Istotą sporu była interpretacja indywidualna odpowiadająca na pytanie spółki co do możliwości zaliczenia do wartości początkowej realizowanej inwestycji, wydatków dotyczących pobytu amerykańskiego architekta w Polsce jak również usług gastronomicznych i hotelowych związanych ze spotkaniami biznesowymi z kontrahentami. Spółka zaznaczyła, że spotkania z architektem jak również z innymi firmami zaangażowanymi w projekt odbywają się w restauracjach lub hotelach i trwają kilka godzin. W związku z czym występuje konieczność poniesienia przez spółkę kosztów posiłków oraz noclegów.

Organ podatkowy stwierdził jednak, że powyższe koszty zgodnie z art., 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być uznane za koszty reprezentacji i wyłączone z kosztów podatkowych. Fiskus wskazał jedynie na możliwość zaliczenia wydatków na pobyt architekta do kosztów podatkowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się jednak ze stanowiskiem organu. Zwrócił uwagę, że stworzenie komfortowych warunków przeprowadzenia narad czy spotkań biznesowych nie może być uznawane za reprezentację.
Powyższe stanowisko sądu potwierdził również wyrok NSA. Sąd stając po stronie podatnika uznał, że sporne wydatki nie są kosztami reprezentacji ani kosztami ogólnego zarządu i mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2012 r. nr ITPB3/423-316/12/MT
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Ol 492/13,br> Wyrok NSA z 16 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3772/13 (wyrok prawomocny)