Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia wątpliwości w kwestii kosztów związanych z nabyciem licencji w spółce

29-03-2016

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że jeżeli treść umowy nie wskazuje jasno ceny początkowej licencji na programy komputerowe, spółka może opłaty rozliczać bezpośrednio w kosztach.

Spór dotyczył spółki, która nabyła dostęp do oprogramowania komputerowego od spółki powiązanej z zagranicy, na podstawie umowy licencyjnej. Powyższa umowa została zawarta na czas nieokreślony i nie przewidywała określonej kwoty płatnej z góry za nabycie licencji. Spółki ustaliły między sobą roczne okresy rozliczeń gdzie kwota zapłaty wyrażona została w postaci matematycznego równania opartego między innymi na średniej liczbie pracowników polskiej spółki i spółek z grupy kapitałowej oraz wysokości przychodów. Wynagrodzenie za licencje w roku, którego dotyczyła sprawa wyniosło ponad 2 mln złotych.

Spółka powyższą kwotę wrzuciła w koszty uzyskania przychodów na bieżąco. Urząd Kontroli Skarbowej uznał jednak, że taki sposób rozliczeń jest błędny. Wskazał, że taką licencję należy amortyzować, a za wartość początkową trzeba uznać wartość rynkową. UKS wydaną decyzją zmniejszył koszty uzyskania przychodów spółki.
Stanowisko organu podatkowego potwierdził również WSA, wskazując, że zastosowany sposób rozliczeń przez spółę stanowi nadużycie prawa do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów.

Ostatecznie spór rozwiązał Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cenę rynkową ustala się w sytuacji gdy nabycie jest nieodpłatne, co nie miało miejsca w omawianej sprawie. Sędzia NSA zwrócił również uwagę, że Spółka nie rozliczyła całych kosztów licencji z góry, tylko opłatę roczną w jednym roku przez co nie może być mowy o próbie obejścia prawa podatkowego.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok NSA z 14 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 4005/13