Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Należyta staranność w podatku od towarów i usług

13-09-2017
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest dochowanie należytej staranności przy zawieraniu transakcji opodatkowanych podatkiem VAT