Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nie każdy zakup usług gastronomicznych będzie kosztem reprezentacji

10-10-2017

Ustawodawca jasno wskazał, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane, powinny być pokryte ze środków finansowych podatnika i być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto, nie mogą znajdować się w grupie wydatków, których ustawodawca nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów (por. art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Wątpliwość, jaką rozstrzygnął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 3 lipca 2017 r. interpretacji, dotyczyła zaliczenia wydatków na usługi gastronomiczne do kosztów uzyskania przychodu.

Wniosek o wydanie interpretacji złożyła Spółka z o.o., która zajmuje się wynajmem, sprzedażą a także serwisem podnośników i ładowarek. Spółka dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń z obsługi wymienionych maszyn. Spółka, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników prowadzi dla nich szkolenia. Z powodów logistycznych szkolenia odbywają się w wynajętych salach. W związku z tym Spółka ponosi liczne koszty dotyczące dojazdu oraz usług noclegowych i cateringowych.

Zakupy usług gastronomicznych (catering) to nie tylko dostawa obiadów, kolacji, ale także kanapek czy napojów. Tego rodzaju zakupu dokumentowane są fakturami różnej treści. Zdarzają się faktury na łączną kwotę za catering, czasami jednak na fakturze zostają wyróżnione rodzaje zamówionych posiłków w różnej cenie.

Organ podatkowy w  wydanej interpretacji indywidualnej uznał, że tego typu wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ponieważ celem organizowanych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wydatki te mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, mają na celu zarówno osiągnięcie przychodu jak i jego zachowanie bądź zabezpieczenie jego źródła. Nie można natomiast twierdzić, że wyłącznym lub decydującym celem ponoszenia tego typu wydatków jest stworzenie pewnego wizerunku Spółki, a więc nie można uznać tych wydatków za koszty reprezentacyjne.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia  3 lipca 2017r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr. 0111-KDIB2-3.4010.15.2017.1.AB).

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska