Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nie ma podatku od bonifikaty przy zakupie mieszkania

11-08-2015

Organ podatkowy uznał, że w niektórych przypadkach rabatu przy zakupie mieszkania nie trzeba opodatkowywać podatkiem PIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną w sprawie ulgi przy zakupie mieszkania od spółdzielni. Mężczyzna pytał, w jaki sposób ma rozliczyć się z rabatu, jaki otrzymał kupując mieszkanie.

Ze stanu faktycznego wynikało, że mężczyzna kupił mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej za 25 000 zł. Cena podobnych mieszkań na rynku wynosi około 125 000 zł. Mężczyzna miał prawo do takiego obniżenia ceny mieszkania, ponieważ spełnił kilka warunków określonych w statucie spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli mieszkanie chce kupić dotychczasowy najemca, ponadto jest on również pracownikiem firmy, która wcześniej przekazała mieszkanie spółdzielni może on kupić mieszkanie po obniżonej cenie. Mężczyzna spełnił te warunki, więc skorzystał z bonifikaty.
Spółdzielnia uznała, że mężczyzna przez to, że kupił mieszkanie na korzystniejszych warunkach osiągnął przychód, od którego powinien zapłacić podatek. Organy podatkowe nie zgodziły się z tym stwierdzeniem.

Mężczyzna skorzystał z przywilejów, które nadaje mu Ustawa z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. Z takiego przywileju może skorzystać większa grupa osób, która spełnia dwa warunki, a mianowicie: do momentu wykupu wynajmowała mieszkanie oraz jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które wcześniej przekazało mieszkanie spółdzielni. Z tego powodu nie możemy mówić o indywidualnym przypadku wzbogacenia, ponieważ takie prawo posiada większa grupa osób. Nie trzeba, więc rozliczać się z tego z urzędem skarbowym.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 29 lipca 2015 r., s. C1

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 lipca 2015 r. o sygnaturze IBPB-2-1/4511-13/15/BJ