Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nie ma VAT od przepływów należności pieniężnych

03-03-2015
W opisywanej sprawie fundacja wraz z muzeum celem organizacji np. wspólnych wystaw zawiązały konsorcjum. Zgodnie z zawartą umową strony dokonały podziału obowiązków celem realizacji wspólnego przedsięwzięcia. [...]