Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nie nakłada się kary na prezesa bez powodu

20-12-2016

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wszczął w 2013 roku wobec spółki z o.o. postępowanie kontrolne dotyczące VAT i CIT. Kilkakrotnie wzywano spółkę do dostarczenia dokumentów do siedziby UKS, na co spółka udzieliła odpowiedzi, że są one do wglądu w każdej chwili w siedzibie spółki. W efekcie została nałożona kara porządkowa na prezesa spółki z tytułu odmowy przedłożenia wymaganych dokumentów do kontroli.

Spółka złożyła skargę na postanowienie nakładające karę. Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił ją. Artykuł 262 &1 pkt 2 ordynacji podatkowej, na który powołał się UKS, mówi o bezzasadnej odmowie udziału strony w innej czynności. W tym wypadku tą „inną czynnością” jest dostarczenie dokumentacji do organu kontroli. WSA zauważył, że spółka nie odmówiła przedłożenia dokumentów, a jedynie odmówiła przesłania ich do siedziby UKS. „Zdaniem Sądu brak przepisów, które nakładałyby na stronę postępowania obowiązek dostarczenia dokumentacji (czy to w oryginale czy w kopiach) do siedziby organu.” (Wyrok WSA I SA/GO 177/14).

Decyzję tę podtrzymał NSA w wyroku z dnia 08 grudnia 2016 roku- sygn. II FSK 3111/14.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2016 r. (sygn. akt. II FSK 3111/14)

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Anna Ganczarska