Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nie trzeba płacić podatku od służbowego laptopa

03-03-2015

Spółka planuje rozpocząć współpracę z różnymi specjalistami z branży na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie lub umów o dzieło), którzy celem wykonania powierzonych obowiązków zostaną wyposażeni między innymi w tablety, telefony komórkowe czy komputery przenośne. Zasady korzystania ze sprzętu określać będzie stosowna umowa i sprzęt będzie nadal własnością Spółki. Pytanie dotyczyło powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust 1 ustawy PIT w przypadku użytkowania wymienionych sprzętów.

Fiskus stwierdził, że w przypadku wykorzystywania sprzętu wyłącznie w celu wykonania nałożonych umową obowiązków nie powstanie po stronie współpracowników przychód z nieodpłatnych świadczeń, a na spółce nie ciążą obowiązki płatnika. Jednak osoby te uzyskiwałyby nieodpłatne świadczenia, które podlegałyby opodatkowaniu gdyby korzystały z tych urządzeń w celach prywatnych a Wnioskodawca ponosiłby koszty takiego korzystania w całości lub w części.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015r., nr IBPBII/1/415-885/14/BJ.
Źródło: Rzeczpospolita 19.02.2015, str. C4.