Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Niektóre z przegłosowanych zmian w Ordynacji Podatkowej

13-07-2015

W sejmie kończą się prace związane z wprowadzeniem zmian w Ordynacji podatkowej. Przykłady zmian które mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

W Sejmie trwają prace nad zmianą ordynacji podatkowej związane z orzekaniem wszelkich wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika. Prace nad tą zmianą zostały rozpoczęte na wniosek Prezydenta. Zmiany te mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. Jednak zasada orzekania na korzyść podatnika nie będzie stosowana w przypadku działalności organów podatkowych przy przedłużaniu okresu przedawnienia zaległości podatkowych. Urzędnicy będą zatem nadal mogli wszczynać postępowanie karno-skarbowe które przerywa bieg przedawnienia. Dzięki temu zabiegowi wydłuża się okres przez który urzędnicy będą mogli badać zobowiązania podatkowe.

Przedsiębiorcy oraz niektórzy posłowie apelowali do Ministerstwa Finansów o ograniczenie dowolności działań Urzędów Skarbowych w tej sprawie, jednak w głosowaniu sejmowym ten pomysł został odrzucony.

Innym ułatwieniem, które zostanie wprowadzone w nowej Ordynacji Podatkowej jest zwolnienie z karania podatników, którzy dobrowolnie składają deklaracje korygujące oraz płacą powstałe w ten sposób zaległości podatkowe. Przy dobrowolnej korekcie płatnik zapłaci połowę naliczonych w tej sprawie odsetek, natomiast, jeżeli nieprawidłowości wykryje kontrola podatnik będzie musiał zapłacić 150 % naliczonych odsetek. Dotyczy to deklaracji VAT oraz akcyzy.

Wraz z wejściem w życie nowej ordynacji podatkowej zmieni się hierarchia wydawanych interpretacji. Ważniejsza będzie interpretacja ogólna wydawana przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli podatnik zwróci się do urzędu o interpretację indywidualną to może dostać odmowę, jeżeli istnieje już interpretacja ogólna w tej sprawie.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 8 lipca 2015, s. C4