Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Niepotrzebnie nadpłacone zaliczki możliwe do odzyskania przez pracodawcę

06-06-2017
Wyrok NSA potwierdził, iż płatnik, który potrącił należny za granicą podatek w Polsce ma możliwość do jego odzyskania – pod warunkiem prawidłowego rozliczenia przez pracownika.