Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowa ulga podatkowa na badania i rozwój

05-01-2016

1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające nową ulgę na badania i rozwój, która zastąpi obowiązującą dotychczas ulgę na nowe technologie.

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowelizacje ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, które zamiast ulgi na nowe technologie przewidują możliwość odliczenia części wydatków na prace rozwojowe. Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorstwa będą miały możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 30% wydatków na pensje i składki pracowników pracujących przy prowadzeniu badań badawczo-rozwojowych oraz 10% lub 20% kosztów materiałów, użytkowania sprzętu, zakupu ekspertyz i badań oraz kosztów amortyzacji wykorzystywanych wyłącznie do działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorstwo, aby móc skorzystać z ulgi musi działać poza specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz pokrywać wydatki z własnych środków. Na potrzeby ulgi wprowadzono również nowe definicje, w związku z czym ocenia się, iż w początkowym okresie jej obowiązywania może pojawić się wiele problemów interpretacyjnych.

Jednocześnie ulga na nowe technologii w brzmieniu jakie znaliśmy dotychczas przestaje obowiązywać. Jednakże, zgodnie z przepisami przejściowymi, w przypadku nabycia prawa do odliczenia wydatków na nowe technologie (przed końcem roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2016 r.), możliwe jest dokonanie odliczenia na podstawie obecnie uchylonych przepisów.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 29.12.2015, strona C4