Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowe narzędzia Fiskusa do walki z oszustami

06-10-2015

Zespół profesorów i doktorów prawa przedstawił ministrowi finansów 8 pomysłów na walkę z wyłudzeniami VAT’u

Przed rokiem ministerstwo finansów nie mogąc sobie poradzić z wyłudzeniami VAT na coraz większą skalę, powołało Radę Konsultacyjną Prawa Podatkowego. Radzie tej powierzono zadanie opracowania i przedstawienia metod skutecznej walki z wyłudzeniami podatku VAT. Problem przestępstw związanych z VAT ma coraz większą skalę. Szacuje się, że tzw. „luka” w VAT wynosi ponad 50 miliardów złotych rocznie. Stosowane do tej pory „odwrotne obciążenie” (reverse charge) nie dają zaplanowanego efektu. Podmioty odpowiedzialne za wyłudzenia po prostu zmieniają działalność na inne towary i usługi nie objęte odwrotnym obciążeniem i pozostają bezkarne. Również tzw. solidarna odpowiedzialność stosowana np. w obrocie paliwami nie daję wymiernych efektów.

Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowa chcąc ukrócić zapędy przestępców podatkowych opracowała 8 metod który będą miały za zadanie eliminacje wyłudzeń VAT:

1) Centralny rejestr faktur VAT
2) Rozdzielenie płatności VAT (split payment)
3) Ograniczenie płatności gotówkowych
4) Eliminacja rejestracji VAT na tzw. słupy
5) Prawo do odliczenia VAT przy wpłatach na konto wskazane przy rejestracji
6) Składanie deklaracji wyłączenie w okresach miesięcznych
7) Składanie deklaracji elektronicznych
8) Koncesje na obrót paliwami z zagranicą

Jak stwierdzili sami pomysłodawcy metod: „ Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie przestępczości skarbowej, ale można ją istotnie ograniczyć. Temu służy nasze opracowanie.”


Źródło: Puls Biznesu 25.09.2015, str. 4