Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowe obowiązki w dokumentacji cen transferowych

13-05-2015

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie do ustawy o PIT oraz CIT zmian dotyczących dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Zmiany są kontrowersyjne i z pewnością przysporzą spółkom wielu dodatkowych obowiązków.

Najbardziej rewolucyjną zmianą jest planowane odejście od dotychczas obowiązujących limitów wartości transakcji (tj. 30, 50 lub 100 tys. euro w zależności od rodzaju transakcji), warunkujących powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów obowiązek sporządzenia dokumentacji będzie spoczywał na spółkach, których przychody lub koszty przekraczają 2 mln euro rocznie i będzie dotyczył każdej transakcji z podmiotem powiązanych bez względu na jej wartość.

Ponadto na spółki, w których przychody lub koszty przekroczą rocznie 10 mln euro zostaną nałożone dodatkowe obowiązki dokumentacyjne:

 

  • obowiązek przygotowania analiz porównawczych, w celu potwierdzenia rynkowości cen zastosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
  • dołączenie do zeznania rocznego sprawozdania wskazującego transakcje realizowane przez podatnika z podmiotami powiązanymi oraz oświadczenia zarządu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Termin przedłożenia dokumentacji pozostał bez zmian tj. 7 dni od otrzymania wezwania urzędu. Nowe przepisy doprecyzowują jednak termin przygotowania dokumentacji. Spółki będą miały na to czas do dnia złożenia zeznania rocznego.

Mimo, iż planowane zmiany są uznawane za niemal rewolucyjne mają też swoje plusy. Jednym z nim jest zmiana progu warunkującego powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy podatnikami. Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy w tym zakresie należą do bardzo restrykcyjnych. Zgodnie z projektem zmian, próg powiązań kapitałowych ma zostać podniesiony z 5% do 20%. Niewątpliwym plusem jest również fakt, iż spółki w których przychody lub koszty nie przekraczają 2 mln euro w roku nie będą objęte obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych. Nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku i będą dotyczyć transakcji i zdarzeń występujących po tym terminie.

Źródło:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271904/12286346/12286347/dokument161143.pdf

Rzeczpospolita, 5 maja 2015r., s.C4