Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowe przepisy nie mogły przerwać amortyzacji

17-02-2015
Niezgodne z konstytucją jest pozbawienie możliwości kontynuowania amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomościach od 2000 roku, jeżeli zostało ono wpisane i wprowadzone do stosownej ewidencji podatkowej przed [...]