Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowe przepisy nie mogły przerwać amortyzacji

17-02-2015

Niezgodne z konstytucją jest pozbawienie możliwości kontynuowania amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomościach od 2000 roku, jeżeli zostało ono wpisane i wprowadzone do stosownej ewidencji podatkowej przed końcem 1998 roku i podatnik rozpoczął ich amortyzację. Takie orzeczenie wydał Trybunał Konstytucyjny uznając, że naruszono zasadę ochrony interesów w toku.

Katalog podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych istnieje w ustawie o podatku CIT od 1 stycznia 1999 roku. Jednak nie znajdowało się w nim prawo do użytkowania nieruchomości. Zostało ono wprowadzone poprzez wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie z tego samego roku. Umożliwiało ono kontynuowanie amortyzacji pod warunkiem, że podatnik rozpoczął ją wedle starszych przepisów. W roku 2000 dokonano zapisów rangi ustawowej dotyczącej amortyzacji, jednak nie uwzględniono w nich przepisów pozwalających na kontynuację amortyzacji. W wyniku tego, wedle obowiązujących przepisów prawo do użytkowania udziału w nieruchomościach nie kwalifikuje się do wartości niematerialnych i prawnych. Jednak tak jak w wyżej opisanej sytuacji, gdy podatnik wprowadził prawo do użytkowania udziału w nieruchomościach do ewidencji podatkowej przed rokiem 1998 i rozpoczął amortyzację to w opinii TK ustawodawca powinien pozwolić na ukończenie rozpoczętej amortyzacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie jej rozpoczynania. Takie zdanie Trybunału podzielili również prokurator oraz przedstawiciel sejmu RP.

Wyrok TK z 10 lutego 2015, sygn. akt P 10/11
Źródło: Rzeczpospolita, 11 lutego 2015, s.C4