Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej wprowadzi surowsze kary za błędnie rozliczany podatek VAT.

15-12-2015

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która podwyższa stawkę, według której naliczane będą odsetki karne w przypadku błędów w rozliczaniu podatku VAT.

Obecnie stawka podstawowa dla odsetek podatkowych wynosi 8%. Po nowelizacji podwyższona stawka odsetek będzie wynosić 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę a więc stawka ta wyniesie 12%. Podwyższona stawka będzie stosowana w przypadku nadużyć z tytułu podatku VAT oraz akcyzy.

Kary będą nakładane, gdy organy podatkowe podczas kontroli wykryją, że przedsiębiorstwo zaniżyło kwotę zobowiązania podatkowego lub zwiększyło kwotę nadpłaty. Podwyższona stawka stosowana będzie również, kiedy przedsiębiorca złoży deklaracje korygującą po tym jak otrzyma zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W tych przypadkach odsetki karne będą obliczane od kwoty, której przedsiębiorca zawyżyło nadpłatę podatku lub zaniżyło kwotę zobowiązania podatkowego. Jednak nie w każdym przypadku przedsiębiorstwa będą musiały płacić podwyższone odsetki karne. Sankcje będą nakładane, jeżeli wartość zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku czy zaniżenia zobowiązania podatku przekroczy 25% kwoty należnej oraz będzie wyższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Ostatnią grupą nadużyć, do których będzie stosowana podwyższona stawka naliczania odsetek, to niezłożenie deklaracji VAT lub niezapłacenia podatku pomimo posiadania takiego obowiązku. W tym przypadku podwyższone odsetki karne będą naliczane w każdym przypadku. Nie ma tutaj zastosowania minimalny próg wartości nadużycia.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 8 grudnia 2015 r, strona C4