Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT w sprawie ulgi technologicznej

17-11-2015

Zmianie ulega ustawa o CIT i PIT dająca prawo do skorzystania z ulgi technologicznej. Zmieniony zostaje zakres wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi.

Obecnie obowiązujące w Polsce prawo daje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym maksymalnie o wartość połowy wydatków związanych z nowymi technologiami. Dokładnie z tej ulgi mogą skorzystać wydatki na wartości niematerialne i prawne, które są na rynku nie dłużej niż 5 lat. Często podatnicy korzystali z tej ulgi przy zakupie nowego oprogramowania informatycznego stosowanego w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, aby skorzystać z ulgi technologicznej na starych zasadach należy wpisać wartości niematerialne i prawne do ewidencji i przyjąć je do używania najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. Proces wdrożenia nowego systemu informatycznego może trwać nawet kilka miesięcy. Oznacza to zatem, że wiele przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczęły jego wdrażanie nie będzie miała możliwości skorzystania z ulgi.

Nowelizacja została uchwalona 25 września 2015 r. W wyniku zmian z obniżenia podstawy opodatkowanie podatkiem dochodowych będą mogły w przyszłości skorzystać wydatki na prace badawczo-rozwojowe. W przypadku wydatków na wynagrodzenia i składki podstawę opodatkowania będzie można zmniejszyć o 30% a w przypadku pozostałych wydatków będzie można obniżyć podstawę opodatkowania o 10% lub 20% wydatków w zależności od wielkości firmy.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 2 listopada 2015 roku, s. C7