Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA o momencie poniesienia kosztu pośredniego

28-04-2015
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż momentem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień, na który ujęto dany wydatek w księgach rachunkowych, a nie dzień, na który ujęto go jako koszt bilansowy.