Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA potwierdza, iż gdy cena mieszkania jest wyższa od rynkowej – fiskus powinien oszacować przychód w wysokości wartości rynkowej.

25-01-2018
Sądy administracyjne wskazały, iż w przypadku sprzedaży mieszkania po cenie wyższej niż rynkowa bez uzasadnionej przyczyny, organ podatkowy powinien określić przychód od wartości rynkowej sprzedawanej rzeczy.