Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA potwierdza, iż gdy cena mieszkania jest wyższa od rynkowej – fiskus powinien oszacować przychód w wysokości wartości rynkowej.

25-01-2018

Spór dotyczył podatnika, który sprzedał swojej byłej żonie udział procentowy w mieszkaniu. Cena ustalona została w akcie notarialnym na kwotę ponad 700 tys. zł. Kwota ta znacznie przewyższała wartość rynkową. Mężczyzna sprzedał powyższe mieszkanie przed upływem 5 lat od nabycia, w związku z czym co do zasady przychód uzyskany ze sprzedaży podlegał opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak sprzedający złożył oświadczenie, iż uzyskany przychód przeznaczy w terminie 2 lat od dnia sprzedaży na cele mieszkaniowe – przez co skorzysta ze zwolnienia.

Jednakże po dwóch latach poinformował organ podatkowy, iż na cele mieszkaniowe przeznaczył jedynie ok. 200 tys. zł czyli faktyczną cenę za udziały w sprzedawanym mieszkaniu. Reszta kwoty według podatnika stanowiła spłatę pożyczki, zapłatę za meble i sprzęty pozostawione w mieszkaniu. Twierdził, iż wartość wskazana w akcie notarialnym dotyczyła de facto całościowego rozliczenia pomiędzy małżonka a nie tylko wartości mieszkania. Intencją podatnika było powołanie przez organ biegłego w celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rzeczywistej wartości lokalu.

Fiskus jednak powołał się na cenie wskazaną w akcie notarialnym i ustalił zaległy PIT od ok. 500 tys. zł. Według organu akt notarialny jest dokumentem urzędowym i podana w nim cena korzysta z domniemania prawdziwości, tym bardziej że byli małżonkowie sami oświadczyli w nim, iż cena odpowiada wartości rynkowej udziałów w nieruchomości.

WSA w Warszawie a następnie NSA stwierdziły jednak, iż organ powinien zweryfikować rzeczywistą wartość sprzedawanego lokalu i to od tej wartości ustalić podatek. Sądy administracyjne powołując się na art. 19 ust. 4 ustawy o PIT wskazały, iż przedmiotowy przepis zastosowanie ma nie tylko wtedy, gdy w umowie sprzedaży zaniżono wartość jej przedmiotu, lecz także wtedy, gdy wartość ta została zawyżona. Jak bowiem stanowi powyższy przepis – jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od ceny rynkowej, to organ wzywa do jej zmiany, a w razie braku reakcji sam określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3497/15.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska