Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA: Sprzedaż e-papierosów z książką były nadużyciem

06-06-2017

Spółka wchodząca na rynek e-papierosów, sprzedawała zestawy promocyjne składające się z e-papierosów (objęte stawką 23 proc.) i książki „Rzuć palenie na zawsze” (objęte stawką 5 proc.), zamieniała ceny produktów: e-papierosy, które kupowała za 20-30 dol., ustalała w zestawie na 1,23 zł, a cenę książki, którą nabywała za 9 zł, wyceniała na 130-200 zł. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, a następnie Dyrektor Izby Skarbowej, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 lutego 2006 r. (sygn. C-255), uznali, że manipulowanie wysokością podstawy opodatkowania dwóch w/w towarów składających się na zestaw, miało na celu zaniżenie należnego podatku VAT.

Spółka tłumaczyła, że zaczyna prowadzić swoją działalność w zakresie dystrybucji e-papierosów, a celem jej działań marketingowych było zdobycie pozycji na rynku.

Po przeanalizowaniu sprawy, WSA stwierdził, że spółka była nastawiona na handel e-papierosami i nigdy nie oferowała książek (które de facto stanowiły instrukcję obsługi e-papierosów) w odrębnej sprzedaży. W toku sprawy spółka nie wyjaśniła, w jaki sposób zamiana wartości towarów wchodzących w skład zestawów, miałaby przyciągnąć klientów do zakupów akcesoriów do e-papierosów. WSA uznał, że cena książki była faktycznie ceną e-papierosów i na odwrót.

Do analogicznych wniosków doszedł także NSA, podtrzymując stanowisko organów wcześniej badających sprawę. Spółka dopuszczając się manipulacji podstawy opodatkowania poprzez zamienianie ceny towarów, dopuściła się nadużycia prawa.

 

Źródło:

Wyrok NSA z 26 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1944/15.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 408/15  

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska