Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA uznał, że cash pooling to forma pożyczki

01-12-2015
NSA stanął na stanowisku, iż regulacje o niedostatecznej kapitalizacji, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 mają zastosowanie również w przypadku cash poolingu