Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA: Zmniejszenie udziałów nie pozwoli podwyższyć kosztów

23-05-2017
Zmiana statusu wierzyciela poprzez zbycie udziałów, dokonana po dniu zawarcia umowy pożyczki, nie wpływa na ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji. Liczy się to, że 25 proc. próg był przekroczony w momencie [...]