Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

O nadpłatę można prosić w ostatniej chwili

05-07-2017
Mimo iż, urząd otrzymał wniosek o zwrot nadpłaty podatku po terminie przedawnienia zobowiązania podatkowego, ma obowiązek go rozpatrzyć, w sytuacji, gdy ze stempla pocztowego wynika, że wniosek ten został nadany [...]