Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obciążenie składkami ZUS w spółkach powiązanych

28-06-2016

Jakiś czas temu odział ZUS we Wrocławiu zdecydował się na przeprowadzenie kontroli w spółkach należących do grupy kapitałowej IMPEL. Efektem kontroli było wydanie przez ZUS decyzji dotyczących kilkudziesięciu pracowników, którzy byli zatrudnieniu w kilku spółkach grupy jednocześnie. W związku z decyzjami, ZUS zażądał zapłaty zaległych składek opiewających na około kilkaset tysięcy złotych. Sprawa trafiła
w końcu do Sądu Najwyższego, który odpowiadał na pytanie Sądu apelacyjnego we Wrocławiu – czy spółki  powiązane kapitałowo należy traktować jako jednego pracodawcę.

Według Pani Moniki Gładoch – radcy prawnego reprezentującego grupę IMPEL w sporze z ZUS – gdyby Sąd przyjął spółki powiązane kapitałowo za jednego pracodawcę, należałoby to uznać na prawotwórczą działalność Sądu.

Sąd Najwyższy rozwiał powyższe wątpliwości w uchwale z dnia 16 czerwca 2016 roku (sygn. III UZP 6/16), w której zaprezentował następujące stanowisko: „Spółka kapitałowa wchodząca w skład "holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych", a nie ta struktura (holding, grupa kapitałowa) jest pracodawcą, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 121 ze zm.)”.

Według Sądu Najwyższego nie można interpretować definicji pracodawcy wynikającej z art. 3 kodeksu pracy w sposób rozszerzający. Aby istniała taka możliwość konieczna jest interwencja ustawodawcy i aktualizacja definicji pracodawcy w powyższym kodeksie.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r. sygn. III UZP 6/16