Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obietnica przyznania tzw. opcji na akcje dla pracowników bez PIT

29-08-2016

Sprawa dotyczyła programów motywacyjnych, polegających na nieodpłatnym, warunkowym przyznaniu wybranym pracownikom opcji na akcje spółki, w której są zatrudnieni. Po upływie określonego czasu, jaki uczestnik musi przepracować w spółkach, przyznane uczestnikom opcje dają im potencjalne prawo do objęcia/ nabycia w przyszłości akcji spółki albo alternatywnie, prawo do zbycia w przyszłości przyznanych opcji. Jednak na sam moment przekazania, opcje te nie mogą być przez Wnioskodawcę zbyte, zastawiane ani w żaden inny sposób wykorzystywane/ zrealizowane. W konsekwencji na moment przyznania opcji na akcje, Wnioskodawca nie uzyskuje żadnej korzyści finansowej.

Fiskus uważał, że nieodpłatne nabycie opcji spowoduje uzyskanie przychodu z innych źródeł. Z tym stanowiskiem nie zgodził się NSA. Stwierdził on bowiem, podobnie jak WSA w Szczecinie (I SA/Sz 1160/13), że katalog przychodów z innych źródeł jest otwarty, a samo przyznanie opcji na akcje nie skutkuje powstaniem przychodu z takiego źródła. Aby tak się stało, otrzymane świadczenie musi mieć charakter realny, a nie hipotetyczny jak w tym przypadku. Samo przyznanie opcji w ramach programu motywacyjnego nie powoduje powstania wymiernej korzyści. Jest to niejako obietnica na przyszłość.

O powstaniu wymiernej korzyści można mówić w chwili objęcia akcji. Korzyści te stanowić będą przychód z kapitałów pieniężnych. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowaniu (przy objęciu i przy zbyciu akcji), obowiązek rozliczenia z fiskusem nastąpi w momencie zbycia akcji.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok NSA z 23.08.2016 r. (Syg. akt: II FSK 1811/14)
Wyrok WSA w Szczecinie z 26.02.2014 r.(I SA/Sz 1160/13),
 

 

Autor artykułu: Marta Więcek