Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obniżona stawka za szybką korektę

03-11-2015

Stawki odsetek od zaległości podatkowych od 1 stycznia 2016 r. będą bardziej zróżnicowane od aktualnych.

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą nowe zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Podatnicy, którzy skorygują deklarację nie później niż sześć miesięcy od dnia upływu terminu jej złożenia oraz zapłacą zaległość podatkową w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty, będą mogli liczyć na obniżoną stawkę odsetek. Zamiast dotychczasowej stawki wynoszącej 3/4 stawki podstawowej, od 1 stycznia 2016 będzie to jedynie 2/4 stawki podstawowej. O ile na obecnym poziomie utrzyma się 8 – procentowa stawka podstawowa zależna od stopy kredytu lombardowego NBP, to od nowego roku preferencyjna stawka odsetek za zwłokę wyniesie jedynie 4 %.

Podatnicy jednak muszą liczyć się z możliwością zapłacenia „karnej” stawki odsetek wynoszącej aż 150 % stawki podstawowej, co przy dzisiejszej 8 procentowej stawce oznaczać będzie 12 % stawkę „karną”. Dotyczy to przypadków wykrycia przez fiskusa w czasie kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego:

  • zaniżenia zobowiązania podatkowego,
  • zawyżenia kwoty nadpłaty,
  • niezasadnego zwrotu podatku.

Aby naliczyć „karne” odsetki, niezgodność podatkowa musi przekroczyć jednocześnie:

  • 25 % kwoty należnej,
  • pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w 2016 r. rada ministrów ustaliła wynagrodzenie w wysokości 1850 zł. Czyli 5*1850=9250 zł)


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 19 października 2015 r., s. D2.