Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla zakładu zagranicznego – interpretacja ogólna MF

27-04-2018

W odpowiedzi na wątpliwości w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej przez podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, Minister Finansów w dniu 26 marca 2018 r. wydał interpretację ogólną, w której wyjaśnił prawidłowe podejście do sposobu ustalania progów dokumentacyjnych i zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla zakładów zagranicznych.

Minister wskazał, że progi od których zależy obowiązek sporządzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych, analizy danych porównawczych i dokumentacji grupowej, należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będącego nierezydentem, ale jedynie w zakresie w jakim przychody te lub koszty przypisane są do jego zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W interpretacji ogólnej Minister Finansów podkreślił, że progów wskazanych w ustawach o podatkach dochodowych nie stosuje się do przychodów lub kosztów generowanych przez całego podatnika będącego nierezydentem (tj. jednostkę macierzystą wraz z jej wszystkimi zagranicznymi zakładami położonymi w różnych państwach), lecz jedynie do tych, które zostały wygenerowane przez podatnika w związku z działalnością jego zakładu zagranicznego położonego w Polsce.

 

Uwzględniając powyższe, obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są jedynie te transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju, które są związane z działalnością ów zagranicznego zakładu nierezydenta.

Źródło:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 26 marca 2018 r., nr DCT.8201.5.2018

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska